OSTKUPAN
17 juni - 14 september 2017

Artic floraWEBostkupan

 

Utställningen förlängdes till den 12 oktober

orsa 188
Här en bild av mina verk i montern som kallas Ostkupan och som är belägen i entrén till Kulturhuset.