Växtsamlingen våren 2013

Nu har mina fjällblommorna hittat hem och här är i stort sett hela samlingen.

fjblomgr 3051

Bakre raden från vänster: Svarthö, Glansstarr, Lappljung.
Mitten från vänster: Gullspira, Isranunkel, Stjärnbräcka.
Längst fram från vänster: Fjällgentiana, Fjällviol.